• Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

    Utgiven 1 februari, 2012

    Detta är den tredje och sista rapporten från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor och den handlar om barnen. De två tidigare rapporterna har handlat om mammans situation.

    I rapporten beskrivs många barn som upplevt våld mot sin mamma och som deltagit i Bojens grupprogram har nytta av att få insatser som riktar sig till barn i denna situation. Flera av barnen förbättrades enligt sina mammor och barnen beskrev själva färre symtom på posttraumatisk stress efter att de deltagit i programmet. Både barn och mammor var mycket nöjda med att delta i Bojens grupprogram.

    Rapporten vänder sig till alla som möter barn och mammor som upplevt våld i hemmet t.ex inom socialtjänst, barnpsykiatri, skola, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer m.fl.