Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser
 • Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

  Utgiven 5 november, 2019

  Projektrapport och förslag till en modell

   

  Juni 2016 beviljade regeringen medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

  Denna rapport och den modell som presenteras är resultatet av ett utvecklingsarbete tillsammans med regioner och kommuner i fem områden i Sverige.