• Slutrapport KIBB projektet

  Utgiven 3 november, 2015

  Den här rapporten sammanfattar erfarenheter från implementering av KIBB behandlingsmodell i Sverige och redovisar resultat från den forskningsstudie som följt familjer i behandling. KIBB projektet har ingått i Folkhälsomyndighetens satsning på barn i riskutsatta miljöer.

  Författare:
  Carl Göran Svedin och Doris Nilsson, Linköpings universitet, Cecilia Kjellgren och Johanna Thulin, Linnéuniversitetet i Växjö, Lotta Lindgren BUP Elefanten, Linköping och Ylva Söderlind Göthner, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

  I Sverige har det inte tidigare erbjudits någon specialiserad form av behandling för barn som blivit fysiskt misshandlade och traumatiserade inom familjen utan vanligtvis har barn och familj erbjudits de insatser som andra familjer med svårigheter erbjuds. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö bedrivit en pilotverksamhet sedan 2006 för att pröva KIBB behandlingsmodell i Sverige.

  KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel – är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB bygger på att familjer i öppenvård, gemensamt eller enskilt, får behandling i barn- respektive föräldragrupp. Behandlingen utförs av familjebehandlare och omfattar 16 tillfällen med en veckas intervall. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman och innehåller både separata barnsamtal, föräldrasamtal och gemensamma familjesamtal.

  Under 2013 – 2015 har utbildningsinsatser i KIBB genomförts och en fördjupad forskningsstudie följt familjer i behandling. Sex svenska utbildare har certifierats av Melissa Runyon, New Jersey och 50 kursdeltagare har utbildats i KIBB behandlingsmodell. Sammanlagt har 45 föräldrar och 34 barn deltagit i forskningsstudiens för- och eftermätningar.

   

  Klicka här för att ladda ner rapporten som pdf

Beställ Pris: 95 kr