• Skolprojekt inom Familjehemsvården – Projektrapport SkolFam®2

    Utgiven 1 februari, 2012

    Endast för nedladdning! Skolsatsning inom familjehemsvården – SkolFam® är en arbetsmodell som bygger på för- och eftermätningar, systematiskt arbete samt ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem. Arbetsmodellen är forskarstödd, vilket kvalitetssäkrar modellen.

    Vi hoppas att denna rapport ska skapa intresse för familjehemsplacerade barns skolgång, men framför allt bekräfta att familjehemsplacerade barn har samma förmåga och möjligheter som andra barn till en framgångsrik skolgång.

    OBS! Rapporten går inte att beställa utan finns endast som nedladdningsbar pdf.