• PROMISE Uppföljningsverktyg för Barnahus

  Utgiven 18 april, 2018

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har finansierat en svensk översättning av uppföljningsverktyget PROMISE. Tanken är att det ska användas av personal och ledning på Barnahus och vara ett underlag för diskussioner och förbättring av verksamheten. Uppföljningsverktyget bygger på de europeiska kriterierna för Barnahus som också togs fram inom EU-projektet PROMISE. 

   

  PROMISE leddes av Östersjöstaternas råd 2015-2017. Inom ramen för projektet startade minst elva länder i Europa Barnahus eller Barnahusliknande verksamheter. Nu pågår PROMISE2, med mål att ännu följer av de barn som misstänks vara utsatta för brott eller som bevittnat brott ska få tillgång till Barnahus.Läs mer om PROMISE här.

  Ladda ner PDF TrackingTool på svenska här

  Ladda ner Exceldokument för Promise uppföljningsverktyg här

  Frågor och kontakt

  Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Telefon: 0768-09 56 07
  E-post: asa.landberg@allmannabarnhuset.se