• I föräldrars ställe – om förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård

  Utgiven 8 december, 2021

  Författare: Rikard Tordön

  Vem litar barn i samhällsvård på? Hur vanligt är det att dessa barn har utsatts för övergrepp? Hur skulle deras hälsa kunna bli bättre? Hur lyckas de i skolan? Vad finns det för sätt att stärka skolresultaten?

  Nästan vart tjugonde barn bor någon gång under sin uppväxt i familjehem, behandlingshem, stödboende eller på statens ungdomshem. Det är barn och unga som växer upp med mycket högre risker för ohälsa och sämre skolresultat än andra och går ut i vuxenlivet med sämre förutsättningar för arbete, hälsa och fortsatt utveckling.

  Den här rapporten, som till största delen baseras på en doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020, ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat sätt har ett intresse för området.

  Syftet med den här populärvetenskapliga rapporten är att bidra till ett samhälle som åtminstone förstår en del av vad som ligger bakom svårigheterna och problemen och vad som skulle göra samhället till en bättre förälder – i föräldrars ställe.