• Hur upptäcker BUP våld i nära relationer?

  Utgiven 1 maj, 2013

  Rapporten vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

  Författare:

  Ole Hultmann

  I rapporten presenteras två studier som är de första i en mer omfattande behandlingsstudie som bedrivs på BUP Gamlestaden i Göteborg. Behandlingsmetoderna som studeras är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och den ordinarie behandlingen på mottagningen. Huvudansvarig för behandlingsstudien är professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen och forskningsledare är Ole Hultmann.

  Ladda ner en sammanfattning av rapporten (PDF)