• Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark

    Utgiven 1 april, 2012

    Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med SUF-Kunskapscentrum och FoU-enheten, Regionförbundet i Uppsala län arbetat fram denna rapport.

    Den sammanfattar den kunskapsutveckling som påbörjades 1999 i Uppsala och Tierp och som 2009 resulterade i bildandet av SUF – (Samverkan Utveckling Föräldraskap) kunskapscentrum. Syftet är att ge en introduktion till området föräldrar med kognitiva svårigheter samt till arbetet med att utveckla stöd till denna målgrupp.