• En väg ut ur våldet

  Utgiven 11 maj, 2020

  Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit.

  Barnkonventionen är tydlig – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”. Samtidigt omfattar flera av de globala målen i Agenda 2030 barns hälsa och utveckling och ett av dem är att eliminera alla former av våld mot barn (mål 16:2).

  KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel. Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt. KIBB innehåller tre parallella behandlingar:

  • Barnet får bearbeta sina upplevelser
  • Den våldsutövande föräldern lär sig nya positiva föräldrastrategier
  • Hela familjen får familjebehandling

  Forskning från 2019 som undersökte effekterna av KIBB visar att föräldrars våldsutövande minskade signifikant efter avslutad behandling. Den här publikationen ger en inblick i behandlingsinsatsen KIBB ur såväl barns som olika yrkesverksammas perspektiv. Den innehåller också en sammanfattning av två forskningsstudier om KIBB.

  Hur KIBB går till:

  • Bedrivs i öppenvård med en träff i veckan
  • Barn och föräldrar har var sin behandlare som de sitter enskilt med. Varje session avslutas med att alla är samlade.
  • Behandlingen följer en strukturerad behandlingsmanual med 16 olika sessioner att gå igenom, en per vecka.
  • Våldet och föräldrarnas strategier är i fokus under hela behandlingen

  Läs digital version av rapporten En väg ut ur våldet

  Engelsk översättning

  Download the English version: A Way Out of the Violence (pdf)

  Read the digital version in English (new page)