• Det gäller en av fem

  Utgiven 12 november, 2015

  – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

  Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

  Författare:
  Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
  Gisela Priebe, docent i psykologi, Lunds universitet
  Marie Wadsby, docent i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet
  Linda Jonsson, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
  Cecilia Fredlund, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

  Den här skriften ger en kort sammanfattning av en undersökning från 2014 där ett representativt urval av närmare 6000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten i den här skriften bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Linköpings och Lunds universitet på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

  Skriften är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 5 st.

  Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

  Klicka här för att ladda ner skriften som pdf

  Skriften är en sammanfattning av rapporten Unga sex och internet i en föränderlig värld

Beställ