• Det fjärde rummet

  Utgiven 5 november, 2019

  Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

   

  Under tre år har Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen arbetat med ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld. Arbetet har skett i nära samarbete med fem regioner i Sverige.

  Bakgrunden till projektet är att barn som varit med om våld eller övergrepp inte alltid får det stöd och den behandling som de behöver och har rätt till. I stora delar av landet faller barn och föräldrar mellan stolarna. Ingen har egentligen överblick över vilka insatser som finns. Ingen har i uppdrag att hålla ihop allt det barnet behöver få för sin rehabilitering. Det är helt enkelt väldigt rörigt.

  När barn som utsatts för våld och övergrepp inte får tillgång till den rehabilitering de är i behov av strider det mot såväl svensk lagstiftning som FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är också kostsamt, för samhället i stort och i för barnen själva, för deras familjer och för andra personer i deras närhet.

  Den modell som är slutprodukten av vårt utvecklingsprojekt presenteras här. I framtagandet av modellen har personal inom kommun, landsting och ideella organisationer bidragit, liksom barn och föräldrar som generöst delat med sig av sina erfarenheter i intervjuer.

  Vi hoppas att vår modell ska vara ett stöd för de kommuner och regioner som aktivt vill arbeta för att förbättra möjligheterna för att våldsutsatta barn ska få tillgång till den rehabilitering de har rätt till.