Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser
 • Barns och ungas rätt i vården

  Utgiven 1 augusti, 2010

  Just nu pågår en stor omformning av Sveriges primärvård utifrån lagen om fritt vårdval. Primärvårdens uppdrag gentemot barn och ungdomar förtydligas och förstärks.

  Tyvärr betyder det inte att primärvårdens kompetens i att bemöta barn och ungdomar, och att förstå dessas medicinska och psykologiska problematik, med automatik bättras. Man måste studera och träna för att lära sig.

  Låt denna bok bli en stimulans för vårdgivare och vårdpolitiker att sätta fokus på barnkompetens och barnrättsfrågor. De två grunddokumenten, Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård och i Nordisk standard för ungdomars rättigheter vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård (www.nobab.se) och de praktiska inblickar denna bok ger, ger en grund för barnkompetensarbetet i primärvård och i övrig sjukvård.

  Boken är slut i lager och finns endast som pdf för nerladdning.