• Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer

    Utgiven 1 september, 2005

    Idag saknas nationella uppföljningar inom barnhälsovården vilket innebär att vi inte kan värdera vare sig verksamhetens innehåll eller resultat.

    Det innebär att spädbarnens och förskolebarnens hälsovård i värsta fall kan bli utsatt för lokala nedrustningar där endast de miniminivåer som har stöd i lagstiftning och föreskrifter för verksamheten upprätthålls. Rapporten beskriver utvecklingsarbetet med hälsoindikatorer för barn, vilka nationella register vi har idag samt ger förslag på kvalitetsindikatorer som kännetecknar en bra hälsovård och som bör finnas med i ett nationellt uppföljningssystem. Rapporten kommer att utgöra en del av underlaget i den fortsatta processen för genomförande av ett nationellt kvalitetsregister för BHV.

    OBS! Denna rapport går enbart att ladda ner, den går inte att beställa!

    Ladda ner boken (PDF)