• Att läsa är livsviktigt – om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång

    Utgiven 1 februari, 2010

    Detta är en rapport från ett forskningsprojekt som finansierats av Allmänna Barnhuset.

    I studien undersöks hur fosterföräldrar, lärare, familjehemssekreterare och biologiska föräldrar uppmärksammar barnens skolgång och deras inlärning, särskilt läskunnighet. Också ett antal familjehemsplacerade barn kommer till tals genom intervjuer.