• Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn

    Utgiven 1 februari, 2010

    Vad gör att en placering i familjehem fungerar? Vilka faktorer är väsentliga? Kan vi bli bättre på att välja rätt familj till just det här barnet? Vet vi vad som är verksamt i familjehemsarbetet?

    Familjehemsenheten i Karlstad har utvecklat en uppföljningsmodell ”Att lära av fosterbarn” för att få svar på dessa frågor. Modellen bygger på de familjehemsplacerade ungdomarnas egen syn på tiden i familjehem och hur de ser på socialtjänstens arbete.