Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser
 • Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

  Utgiven 1 oktober, 2010

  Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken.

  I boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra yrkesgrupper kan ha praktisk användning för den.

  Boken är slut i lager och kan endast laddas ner som pdf.

  OBS! Saknad text till sid.16, ladda ner sidan här (PDF)