• Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga

    Utgiven 1 mars, 2010

    Sju kommuner i Uppsala län beslutade om en gemensam kraftsamling för att göra något åt sina svårigheter att rekrytera och behålla personal med ansvar för utredning och uppföljning av barn och ungdomar.

    Här presenteras den första fasen i utvecklingsprojektet – en kartläggning och analys av situationen i kommunerna och det åtgärdsprogram som blev resultatet. Redaktör och författare är docent Anna-Lena Lindquist.