Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnhusets verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner Stiftelsen Allmänna Barnhusets senaste verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021

Tidigare års verksamhetsberättelser

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser