Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Uppdrag och vision

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Vår vision

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Driver utvecklingsprojekt

Barnhuset tar också egna initiativ till olika utvecklingsprojekt. Det kan t.ex. handla om att samla och sprida kunskap inom ”nya” ämnesområden, stödja utvecklingsarbete av behandlingsmetoder, gruppverksamhet och socialt arbete som rör barn och ungdomar. Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Publicerar böcker och rapporter

Allmänna Barnhuset ger ut böcker och rapporter i frågor som rör socialt utsatta barn och unga. Böckerna/rapporterna är huvudsakligen kunskapssammanställningar inom ett särskilt område, eller redovisningar av forskningsprojekt. Vi ger ut ca fyra till sex böcker/rapporter per år. Läs/beställ här.

Stödjer forskning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor till forskning som är fokuserad på barn- och ungdomsfrågor med social och psykosocial inriktning. Vi stöttar forskning som bedöms vara till nytta för samhället och/eller den sociala praktiken. Vi ordnar också konferenser och seminarier för att sprida kunskap från denna forskning. Läs mer om de forskningsprojekt som Barnhuset stödjer. 

Stora Priset

Stora Priset delas ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset till en person, förening eller organisation som gjort en stor insats som befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige. Läs mer om Stora Priset och tidigare pristagare.

Organisation

Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter. Alla utses av regeringen.

Egen konferensgård – Sätra Bruks Herrgård

Barnhusets egen konferensgård heter Sätra Bruks Herrgård och ligger i Västergötland. Vi arrangerar seminarier med jämna mellanrum där praktiker och forskare får tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och kunskap. Konferensgården går även att hyra för organisationer eller företag. Läs mer om Sätra Bruks Herrgård.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser