Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stora Priset 2018 till Staffan Janson och Marie Köhler.

Staffan Janson och Marie Köhler tog emot Stora Priset på plats under Barnrättsdagarna i Örebro i april i år. Här på bild med Cecilia Sjölander och Anne Marie Brodén. 

Allmänna Barnhusets Stora Pris delades ut under konferensen Barnrättsdagarna i Örebro den 24 april. Vinnare är Saffan Janson och Marie Köhler. Prisutdelare var Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Anne Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

Den ena vinnaren, Staffan Janson är barnläkare, forskare och professor. Redan i tonåren var Staffan med och startade ett sommarläger för barn med funktionsnedsättningar i Tiveden. Han har sedan dess varit barnhälsovårdsöverläkare, startat ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggt upp Barnrättsakademien i Örebro och han har varit regeringens expert i barnmisshandelsfrågor. Han har även tjänstgjort i flera länder, bevittnat vad som sker med barn som växer upp i fattigdom och som utsatts för våld. I mitten av 80-talet tjänstgjorde han i Kambodja med Röda Korset, där de röda khmererna i stort sett dödat alla inhemska läkare. Och inte nog med det, han har även bidragit till att få en hel generation att införa den bakåtvända bilbarnstolen på 1980-talet. I tre år levde och arbetade han med att utveckla mödra- och barnhälsovård i Jordanien (1986-1989).

Den andra vinnaren, Marie Köhler är barnläkare, barnhälsoöverläkare, forskare och chef för Kunskapscentrum barnhälsovård i Region Skåne. Hon har varit kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Marie bedriver forskning om små barn i riskzon med ett socialt perspektiv på hälsa. Marie är också engagerad i nationella frågor som bland annat rör barns rättigheter, utveckling av barnhälsovårdens program, föräldrastöd, barn som anhöriga/far illa, hemlösa barn och barn på flykt.

Så här lyder juryns motivering:

Staffan Janson
Få personer har haft så stor inverkan på barns levnadsvillkor som Staffan Jansson. I närmare ett halvt sekel har Staffan främjat barns rätt till goda uppväxtvillkor. Genom sitt engagemang i kampen mot barnaga och barnmisshandel, för bättre levnadsvillkor och att barn har lika stort värde som vuxna.

Staffans arbete och den forskning han bedrivit har haft avgörande inverkan på barnuppfostran i Sverige. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han varit drivande i arbetet med att skapa en barnuppfostran fri från våld, med fokus på en respektfull och stöttande miljö, som ger barn möjlighet att växa och utvecklas till sociala, ansvarsfulla personer som deltar i samhället på lika villkor.

Marie Köhler
Alla barn har samma rätt till goda uppväxtvillkor och god hälsovård. Marie Köhler är läkaren som uppmärksammar barn i utsatta situationer och agerar i deras sak. Marie har länge arbetat för att sprida och förankra kunskap om hur hälsan påverkas av sociala faktorer. Hon har visat att förebyggande insatser spelar en central roll i barns hälsa och utveckling.

När samhället har tagit över ansvaret för barn som placeras har samhället ett extra stort ansvar. Marie har varit drivande i att uppmärksamma dessa barn, att de får den omsorg de behöver och att deras rätt till hälso- och sjukvård tillgodoses. Marie ser till att det händer något i varje enskild person som möter de här barnen, så att blicken vässas och barnens behov i de enskilda fallen blir synliga.

Här kan du se hela prisutdelningen:

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser