Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stora Priset 2008

Barnhuset är stolta och glada för att presentera 2008 års pristagare – Ylva Mårtens, journalist och redaktör för radioprogrammet ”Barnen” i P1.

Prisutdelningen ägde rum den 6 oktober i Södra Paviljongen vid Stockholms central, 100 personer deltog. Prisutdelare var Mark Levengood. Under rubriken ”Lyssna på barnen!” berättade Ylva Mårtens om sitt arbete med att intervjua barn. Ami Lönnroth höll ett föredrag med titeln Barnen och medielogiken där hon bl a berättade om hur barn framställs i media nu och i ett historiskt perspektiv. Barnhusets ordförande, Ingela Tahlén avslutade dagen med att påminna om att det 2009 är tjugo år sedan FN antog barnkonvetionen, där en av de fyra grundprinciperna är att barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser