Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Pris till banbrytande insatser

Barnhuset delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Aktuellt
Utdelning av Stora Priset 2020 är senarelagt och kommer att delas ut under 2021 p.g.a. de restriktioner som råder. Nästa år kommer även Stora Priset 2021 att delas ut, möjlighet att skicka in nomineringar för 2021 kommer senare i år.

 

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 150 000 kronor som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987.

Barnhusets styrelse bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte. Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla motivering till det förslag som ges.

Läs om tidigare års pristagare i menyn.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser