Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Sätra Bruk AB

Ägare av Sätra Bruk AB är sedan 1935 Stiftelsen Allmänna Barnhuset. De tre huvudverksamheter som drivs av Sätra Bruk AB är skogsbruk, jordbruk och drift av tre små vattenkraftverk.

Med anledning av coronaviruset Covid-19 stänger hotell- och konferensverksamheten tillsvidare på Sätra Bruks Herrgård. Övrig verksamhet som bedrivs av Sätra Bruk AB så som skogsbruket, vattenkraften och jordbruket kommer fortsätta drivas som vanligt.

Lugnet infinner sig ofta redan i allén som leder fram till Sätra Bruk. I över 200 år har herrgårdsbyggnaden stått här, omgiven av trolsk natur och Edsån virvlande intill.

Det lilla brukssamhället Sätra ligger vid väg 202 mellan Töreboda och Karlsborg i norra Skaraborg. Sätra ligger 30 mil från Stockholm och 21 mil från Göteborg.

Kontakt

Sätra Bruks Herrgård nås på telefon 0505-210 25.
www.satrabruk.se
Adressen är Sätra Bruks Herrgård, Sätra, 546 94 Undenäs.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser