Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Organisation

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen.

Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder. Regeringen har förordnat följande styrelse fram till 31 december 2021. Läs mer här

Personalen vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset består av en generalsekreterare och ca 15 tjänstemän. Läs mer här

Barnhusets egen konferensgård heter Sätra Bruks Herrgård och ligger i Västergötland. Gästverksamheten vid Sätra Bruks Herrgård är en av de fyra huvudverksamheter som drivs av Sätra Bruk AB. De tre andra är skogsbruk, jordbruk och drift av tre små vattenkraftverk. Läs mer här

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser