Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Det är mitt liv - lärarhandledning och informationsfilm

Flera forskningsstudier har genom åren visat på att många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Stiftelsen Allmänna Barnhuset släppte under 2018 rapporten Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner. De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.

Tecknad bild på två ungdomar med mobiler på en skolgård. I bilden syns en skylt med texten Barn är alla som inte fyllt 18 år.

Rapporten resulterade i ett samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Tillsammans har vi tagit fram informationsfilmen Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv som handledningen är knuten till.

Filmen tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns tillgänglig på tio språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.

Syftet med lärarhandledningen är att:

  • vara ett stöd till lärare i samtalet med eleverna efter filmen
  • skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner
  • visa hur skolan kan arbeta med frågorna

I framtagandet av handledningen har Skolverket bistått med författningar och skolans roll. I slutet handledningen finns en sida med viktiga kontaktuppgifter för den som är utsatt. Sidan går att skriva ut och sätta upp på lämpliga ställen.

Till materialet finns även en tillhörande affisch att skriva ut och sätta upp för ökad synlighet. På affischen finns en QR-kod som länkar direkt till filmerna.

Material och länkar

Ladda ned lärarhandledningen (ny sida)

Filmerna på vår Youtube-kanal (extern länk)

Affisch för nedladdning och utskrift i A3-format (pdf)

Läs mer på Hedersförtryck.se (extern länk)

Se webbinarium om lärarhandledningen (sändes 7 juni 2022)

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser