Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barn i den sociala barnavården.
  • Våld mot barn.
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist.
  • Barn som är anhöriga till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem, funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Information om forskningsanslag

Forskningsomgången för 2022 stängdes den 13 april och alla sökanden har fått ett meddelande kring beslut via e-post. Nästa omgång öppnar 2023.

Läs vilka projekt som beviljat medel 2022

Alla ansökningar sker genom vårt digitala ansökningssystem DigiPlant. Nedan finner du länken till systemet där du kan logga in eller registrera dig.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem (extern sida)

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget! Om våld mot barn i Sverige

Frågor och kontakt

Rikard Tordön
Skicka e-post
Telefon: 072-213 61 88

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser