Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskning

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till inriktad barn- och ungdomsforskning.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi prioriterar forskning om:

  • Barn i den sociala barnavården.
  • Våld mot barn.
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist.
  • Barn som är anhöriga till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem, funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Information om forskningsanslag 2022

Årets forskningsomgång stängdes den 13 april.

Samtliga sökande kommer att få meddelande kring beslut via e-post inom de närmsta månaderna.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem (extern sida)

Här kan du läsa om de projekt som beviljades anslag för 2021.

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget! Om våld mot barn i Sverige

Frågor och kontakt

Rikard Tordön
Skicka e-post
Telefon: 072-213 61 88

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser