Regeringsbeslut

  • Tre regeringsuppdrag till Barnhuset

    Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för tre regeringsuppdrag under 2014. Nationell Spridning av Skolfam Regeringen har beviljat Barnhuset...