Pressmeddelanden

 • Children and online Sexual Violence

  Den internationella konferensen Children and online Sexual Violence Research – Protection – Assistance ägde rum i Stockholm 12-13 februari. Offentliga...

 • Könsperspektiv

  Flickor och pojkar behandlas olika: Forskningsprojekt pekar på stora skillnader i könsperspektiv i socialt arbete. Ett nyss avlutat forskningsprojekt visar...

 • Utsatt barndom – olika vuxenliv

  Bilden är inte så mörk som många tror. Också barn från utsatta miljöer som bott i familjehem klarar sig bra...

 • Stora Priset 2008 – Ylva Mårtens

  Barnhuset är stolta och glada för att presentera årets pristagare – Ylva Mårtens, journalist och redaktör för radioprogrammet ”Barnen” i...

 • Forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar varje år ut finansiellt forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn. Se nedan pressmeddelande för...