Nyheter

  • Inkomna forskningsrapporter 2005/2006

    Om Barndom och kön — Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete samt en sammanställning som finns tillgänglig på Barnhusets hemsida: Avhandlingar i...

  • Inkomna forskningsrapporter 2004/2005

    Sammanställning av samtliga avhandlingar i socialt arbete Författare:Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Örebro...