Nyheter

 • Utsatt barndom – olika vuxenliv

  Bilden är inte så mörk som många tror. Också barn från utsatta miljöer som bott i familjehem klarar sig bra...

 • Inkomna forskningsrapporter 2008

  Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Författare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Projektets namn: Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård...

 • Stora Priset 2008 – Ylva Mårtens

  Barnhuset är stolta och glada för att presentera årets pristagare – Ylva Mårtens, journalist och redaktör för radioprogrammet ”Barnen” i...

 • Forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar varje år ut finansiellt forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn. Se nedan pressmeddelande för...

 • Barnet i fokus. En skärpt lagstifning mot barnpornografi SOU 2007:54

  Barnhusets remissvar på betänkandet av 2005 års barnpornografiutredning, Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54. Ladda ner...

 • Slutrapport projektet Från vård till vuxenliv

  Ta del av slutrapportering av projektet Från vård till vuxenliv –  finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  Projektansvariga: Ingrid Höjer, Göteborgs universitet...

 • Inkomna forskningsrapporter 2006/2007

  Barn och Familjerådslag — barns syn på delaktighet i socialtjänsten Författare: Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn Projektets namn: Betydelsen av kontakt...

 • Inkomna forskningsrapporter 2005/2006

  Om Barndom och kön — Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete samt en sammanställning som finns tillgänglig på Barnhusets hemsida: Avhandlingar i...

 • Inkomna forskningsrapporter 2004/2005

  Sammanställning av samtliga avhandlingar i socialt arbete Författare:Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Örebro...