Nyheter

 • Barn som lever med skyddade personuppgifter

  Ny bok om Sveriges 4 276 barn med skyddade personuppgifter: Barnkompetens saknas hos myndigheter i kontakt med familjer med skyddade...

 • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81

  Barnhusets remissvar på betänkandet, Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81. Ladda ner remissvaret (PDF)

 • Children and online Sexual Violence

  Den internationella konferensen Children and online Sexual Violence Research – Protection – Assistance ägde rum i Stockholm 12-13 februari. Offentliga...

 • Könsperspektiv

  Flickor och pojkar behandlas olika: Forskningsprojekt pekar på stora skillnader i könsperspektiv i socialt arbete. Ett nyss avlutat forskningsprojekt visar...

 • Utsatt barndom – olika vuxenliv

  Bilden är inte så mörk som många tror. Också barn från utsatta miljöer som bott i familjehem klarar sig bra...

 • Inkomna forskningsrapporter 2008

  Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Författare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Projektets namn: Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård...

 • Stora Priset 2008 – Ylva Mårtens

  Barnhuset är stolta och glada för att presentera årets pristagare – Ylva Mårtens, journalist och redaktör för radioprogrammet ”Barnen” i...

 • Forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar varje år ut finansiellt forskningsstöd till forskning som behandlar socialt utsatta barn. Se nedan pressmeddelande för...

 • Barnet i fokus. En skärpt lagstifning mot barnpornografi SOU 2007:54

  Barnhusets remissvar på betänkandet av 2005 års barnpornografiutredning, Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54. Ladda ner...

 • Inkomna forskningsrapporter 2006/2007

  Barn och Familjerådslag — barns syn på delaktighet i socialtjänsten Författare: Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn Projektets namn: Betydelsen av kontakt...