Forskningsnyheter

  • Inkomna forskningsrapporter 2004/2005

    Sammanställning av samtliga avhandlingar i socialt arbete Författare:Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Örebro...