Artiklar

 • BRA projektet uppmärksammas under anhörigveckan

  Onsdagen den 7 oktober föreläser Titti Schönbeck om BRA-samtal i Hässleholms kommun som uppmärksammar anhörigveckan 2015 med att ha barn...

 • Bli #nätsmart

  Internet har blivit en stor och självklar del av både vuxnas och ungas liv. Unga umgås, knyter nya kontakter, gör...

 • Skolfam har luft under vingarna!

  Hösten 2015 har startat riktigt starkt för nätverket Skolfam i Sverige. De årligen återkommande enkätundersökningarna vi gör i nätverket är...

 • Utbildning i BRA samtal

  Under två fullmatade utbildningsdagar, den 2 september och 1 oktober, kommer 24 deltagare från sex kommuner i region Kronoberg lära...

 • Följ Nordiska barnavårdskongressen

  Imorgon startar Nordiska barnavårdskongressen och i dagarna tre kommer vi diskutera barnets bästa ur ett nordiskt perspektiv – goda exempel och...

 • Ny konferens om sexuella övergrepp

  Sexuella övergrepp mot barn Alldeles för många barn utsätts för sexuella övergrepp. Det vill vi ändra på. Nu är det...

 • Utbildning i KIBB

  Nu erbjuder vi två olika utbildningar i KIBB. En för kommuner som inte erbjuder KIBB idag och en för kommuner...

 • Barnrättstorget i Almedalen samlar viktiga aktörer inom barnrättsfrågor

  Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur olika...

 • Samverkansteam 2014-2017

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver en försöksverksamhet i fem pilotkommuner (Nacka, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Malmö) med tvärprofessionellt samordnat stöd till...

 • Barntoppmöte för att motverka vuxnas våld mot barn

  Igår smygstartade årets barnrättsdagar med ett nytt inslag – ett barntoppmöte. På plats för att diskutera våld och sexuella övergrepp...