Forskning som beviljats anslag

Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.

Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.

 • Spädbarnsproblem – en uppföljningsstudie

  Projektet gäller ett fortsättningsanslag och avser en uppföljningsstudie av en tidigare genomförd randomiserad studie om effekter av tidig mor –...

 • Traumafokuserad krisgrupp för våldtagna flickor 13-17 år. Delprojekt; Traumafokuserad krisgrupp som metod

  Projektet vill försöka ta reda på vilka särskilda behov unga flickor utsatta för våldtäkt har. Erbjuder sjukvården rätt stöd till...

 • 2011

  1. Spädbarnsproblem – en uppföljningsstudie Projektansvarig: Björn Salomonsson, med.dr, Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, Stockholm. Projektet...

 • 2010

  1. Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar. Projektansvarig: Viktoria Westerberg, socionom, Forskningsenheten, FoU Västernorrland....

 • 2009

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv Projektansvarig: Titti Mattsson, lektor, docent, Juridiska institutionen, Lunds universitet....

 • 2008

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? – Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv. Projektansvarig: Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet....

 • 2007

  1.  Sjunde uppföljning av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet. Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2006

  1 Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2005

  1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet 2 Bojen – utvärdering...

 • 2004

  Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av...