Forskning som beviljats anslag

Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.

Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.

  • 2005

    1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet 2 Bojen – utvärdering...

  • 2004

    Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av...