Forskningsprojekt som beviljats medel 2004-2011

 • Barn som flyttas i offentlig regi

  Kort redovisning av forskningsprojektet Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar som beviljades forskningsanslag av Barnhuset 2010....

 • 2011

  1. Spädbarnsproblem – en uppföljningsstudie Projektansvarig: Björn Salomonsson, med.dr, Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, Stockholm. Projektet...

 • 2010

  1. Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar. Projektansvarig: Viktoria Westerberg, socionom, Forskningsenheten, FoU Västernorrland....

 • 2009

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv Projektansvarig: Titti Mattsson, lektor, docent, Juridiska institutionen, Lunds universitet....

 • 2008

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? – Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv. Projektansvarig: Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet....

 • 2007

  1.  Sjunde uppföljning av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet. Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2006

  1 Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2005

  1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet 2 Bojen – utvärdering...

 • 2004

  Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av...