2020

  • Lista på de projekt som beviljats medel 2020

    Nedan listas de projekt som Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse beslutat att bevilja forskningsmedel för 2020. Fortsättningsanslag BarnSäkert – tidig upptäckt...