Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Anmälan till Letterbox Club Sverige

Nedan kan du anmäla barn till omgång 2022 av Letterbox Club Sverige. Anmälningstiden är öppen 25 oktober 2021 – 14 januari 2022. Utskick av paket sker maj-oktober 2022.

OBS! Då vi fått förfrågan från flera kommuner, kommer vi att hålla anmälningssidan öppen fram till 31 januari, för möjlighet att göra en sen anmälan till årets omgång.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

  • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club för.

Läs mer om hur Letterbox Club Sverige fungerar rent praktisk här

När ni anmält barn, behöver ni även fylla i ett dokument med en del uppgifter om barnet, för att vi ska kunna utvärdera insatsen. Informationen vi samlar in kommer inte att röja barnets identitet. Ladda ned dokumentet och skicka dokumentet nedan till oss via letterboxclub@allmannabarnhuset.se, efter att ni skickat in anmälan.

Uppgifter om anmälda deltagare till Letterbox Club (.xlsx)

Vid frågor kontakta oss via mejl till info(a)allmannabarnhuset.se.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser