Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Möt Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Almedalen 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltar under Almedalsveckan 2022 som medarrangörer av Barnrättstorget, mötesplatsen för barnrättsfrågor i Almedalen. Under fem dagar kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med andra barnrättsorganisationer och myndigheter sätta barnen i fokus genom samtal, mingel, seminarier och panelsamtal.

Under Almedalsveckan hittar du oss i Barnrättstorgets tält på hamnplan 218. Välkommen dit för att diskutera, lyssna och delta i seminarier om barn- och ungdomsfrågor. Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar fem egna seminarier och ett mingel under Almedalsveckan.

Söndag 3 juli

14.00 – 15.30
Invigning av Barnrättstorget – Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2022?
Medverkande:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Bris, Barnafrid vid Linköpings universitet, Unicef Sverige, Rädda Barnen, Maskrosbarn, Junis, Ecpat Sverige, Jämställdhetsmyndigheten
Titta live här!

15:30 – 16:30
Varför lyckas vi inte ge likvärdigt stöd till våldsutsatta barn? 
Medverkande:
Bengt Söderström, sakkunnig våld och övergrepp, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet, (S)
Titta live här!

Måndag 4 juli

13.00 – 14.00
Sexuella övergrepp mot barn – En av fem har blivit en av fyra
Medverkande:
Åsa Landberg, sakkunnig våld och övergrepp, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet, (S)
Linda Jonsson, lektor, Marie Cederschiöld högskola
Ellen Juntti, riksdagsledamot, (M)
Titta live här!

Tisdag 5 juli

10.00 – 11.00
Utbildning motverkar utanförskap. Vad gör vi med denna kunskap?
Medverkande:
Monica Achá Sonesson, sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Torsten Endrell, socialsekreterare Skolfam, Gotland
Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Stockholms stad
Carina Ohlsson, riksdagsledamot, (S)
Titta live här!

16.00 -17.00
Vad händer efter våldet? Om barns rättigheter på skyddat boende
Medverkande:
Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig socialtjänst, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Karin Sjömilla, barnrättsjurist, Rädda Barnen
Catarina Berndtsson, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Barnafrid vid Linköpings universitet
Linda Jonsson, lektor, Marie Cederschiöld Högskola
Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Titta live här!

17.00 
Mingel Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Medverkande: 
Representanter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Onsdag 6 juli

13.00 – 14.00
När barn är anhöriga – vad är samhällets ansvar? Hur vi kan se barnets behov
Medverkande:
Bonnie Friedh, utbildare BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Janina Fryckholm, projektledare BRA för yngre barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Jan Jönsson, socialborgarråd, (L), Stockholms stad
Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare för psykiatrifrågor, Sveriges Kommuner och Regioner
Karin Elinder, Intressepolitisk expert, Cancerfonden
Titta live här!

Samarbeta med oss under Almedalsveckan

Är du eller din organisation intresserade av att samarbeta med oss under Almedalsveckan? Kontakta: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser