Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Forskningsomgången stänger den 13 april kl. 12:00

Årets forskningsomgång öppnar den 15 februari 2022. Ansök senast den 13 april 2022 kl. 12.00.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut varje år rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer.

Årets forskningsomgång prioriterar pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.

Ansökan gör du via vårt digitala ansökningssystem, som du hittar på sidan Sök forskningsbidragDär kan du också läsa mer kring riktlinjer för ansökan.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser