Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Uppmärksamhet kring barn i vårdnadskonflikter

Sveriges radio P1 uppmärksammar just nu barn i svåra vårdnadskonflikter. Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barns rättigheter i denna svåra situation.

Genom att professionella arbetar i team och med stöd av det evidensbaserade verktyget DOORS kan föräldrar och barn erbjudas stöd efter behov. Forskning som följde arbetet i Samverkansteam var lovande och erfarenheter finns av att antalet vårdnadstvister halveras.

Även separerade föräldrar behöver erbjudas hjälpsamt stöd i föräldraskapet. Det innebär särskilda utmaningar och den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (Socialdepartementet 2018) uppmärksammar det. Tyvärr behöver ett sådant stöd finnas spritt till alla de aktörer som stöttar föräldrar och barn (BVC, BMM familjecentraler, elevhälsa, vårdcentraler m.fl.)

Barn behöver få eget stöd då de föräldrars konflikter efter separation kan få mycket negativa effekter på barns utveckling. För att kunna erbjuda rätt hjälp behöver barns behov bli tydliga och professionella ges bra verktyg. Vi vill därför ta fram ett barn DOORS.

I Danmark har en digital och interaktiv plattform tagits fram som ger stöd i föräldraskapet till föräldrar i separation. Är vi redo för att erbjuda föräldrar i separation stöd via digitala lösningar? En liknande plattform som riktar sig till barn är under framtagande.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser