Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ansökningsomgången för 2020 är stängd

Ansökan för forskningsmedel stängdes den 8 maj 2020.

Beslut om beviljade medel fattas i mitten av juni. Sökande meddelas innan augusti.

Vid övriga frågor kontakta Marie Grahn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset via marie.grahn@allmannabarnhuset.se.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser