Ansökningsomgången för 2020 är stängd

Ansökan för forskningsmedel stängdes den 8 maj 2020.

Beslut om beviljade medel fattas i mitten av juni. Sökande meddelas innan augusti.

Vid övriga frågor kontakta Marie Grahn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset via marie.grahn@allmannabarnhuset.se.