Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelsen för 2018 finns tillgänglig digitalt på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats för alla som vill ta del av arbetet som skett under det gångna året.

Här kan du läsa om resultaten från våra utvecklingsprojekt och om vårt arbete med forskningsstöd och kunskapsspridning.

Ladda ned Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhetsberättelse 2018

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser