Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Sök forskningsmedel senast den 15 mars

Fredag den 15 mars kl. 12.00 stänger ansökningsperioden för att söka forskningsmedel för 2019.

Årets prioriterade område är barn i samhällsvård, men det går att söka medel för projekt som ligger inom Barnhusets övriga fokusområden.

Mer information

För frågor om ansökan eller andra frågor som rör forskningen kontakta emma.tengwall@allmannabarnhuset.se.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser