Ansökningsomgången för 2019 är nu stängd

Forskningsomgången 2019 var öppen mellan den 15 januari och den 15 mars och nästa möjlighet att söka medel är våren 2020.

Om du har frågor kontakta Emma Tengwall på emma.tengwall@allmannabarnhuset.se