Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Sök forskningsanslag 2019

Ansökningsperioden för 2019 öppnar upp den 15 januari och stänger den 15 mars.

Forskningsmedel kan sökas för projekt som rör barn i utsatta livssituationer i Sverige, dock med krav på att huvudsökande eller dennes handledare har disputerat. För fleråriga projekt söks finansiering för ett år i taget. Finansieringen avser perioden juni 2019- juni 2020.

För frågor om anslagen kontakta emma.tengwall@allmannabarnhuset.se, eller läs mer om hur du söker på sidan ”Sök forskningsbidrag

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser