Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Planeringsanslag: Take Charge för ungdomar inför övergången från samhällsvård till det vuxna livet- en genomförbarhetsstudie

Ett planeringsanslag är medel som avses förvaltas inom projektets förberedande arbete för att vidare utarbeta och utveckla den projektplan ansökan rör.

Huvudsökande: Tina Olsson, Göteborgs universitet

Övergångsprocessen från samhällsvård till vuxenliv faller ofta i skymundan. Syftet med studien är utveckla stödet som erbjuds ungdomar i övergången från en placering till eget boende. Projektet kommer att undersöka den stödjande interventionen Take charge i svensk kontext, med fokus på ungdomarnas skolgång och sysselsättning. Insatsen är baserad på coaching och syftar till att utveckla självständighet, självbestämmande, kontakt med det sociala nätverket samt utveckling av färdigheter, kunskaper och förmågor. Take charge kommer ursprungligen från USA och har där visat på god effekt. Materialet består av enkäter och fokusgruppsintervjuer med ungdomar som tidigare varit placerade samt personal inom socialtjänst.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser