Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Placerade barns delaktighet vid uppföljning av vård i familjehem och HVB-hem

Huvudsökande: Therése Wissö, Göteborgs universitet

Syftet med studien är att studera HVB-barns delaktighet i samtalen med socialsekreterare. Sökande kommer att titta på hur den information som barnet framhåller tas i beaktning för insatsens fortsatta utformning alternativt avbrott. I fokus är vilka delar av barnets placering som lyfts i samtalet men också vilka sätt som kommunikationen förs på och om det ges tillgång till alternativa kommunikationsmedel. Målet är att analysera samtal med cirka 20 barn genom ljudinspelningar. Materialet består också av intervjuer med barn och socialsekreterare.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser