Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga

Huvudsökande: Ann-Sofie Bergman, FoU Södertörn

Syftet med studien är att undersöka placerade barns upplevelser av stödet i kontakten med anhöriga samt barnens delaktighet i utformningen av stödet. Utgångspunkten är barns upplevelse av hur stödet har sett ut men också hur de skulle vilja att det hade sett ut. Studiens resultat förväntas generera kunskap om hur socialtjänstens stöd i kontakten med anhöriga ska gå till. Det huvudsakliga materialet består av intervjuer med barn och insamlade texter skrivna av barn.