Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Information om sexuella trakasserier ska spridas till samtliga skolor

Stiftelsen Allmänna Barnhuset får en halv miljon kronor av regeringen för att sprida information och stödmaterial om sexuella trakasserier till samtliga grundskolor och gymnasieskolor. Beslutet fattades under onsdagen och syftar till att stödja skolor i att fånga upp och arbeta med frågor om sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö som bland annat uppmärksammats av #MeToo-uppropet #tystiklassen.

Regeringen beviljade 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om barns utsatthet för sexuella övergrepp hos både vuxna och barn. Materialet, som presenterades i november i år, innefattar bland annat informationsfoldrar på flera språk och webbsidan www.dagsattprataom.se, som lanserades redan 2015.

– Att barn och unga ofta är särskilt utsatta för övergrepp och har särskilt svårt att anmäla har vi vetat länge. Skoluppropen som följt #MeToo-rörelsen pekar ytterligare ut den här problematiken, och den här satsningen är ytterligare ett steg för att stärka skyddet och tryggheten kring barn och unga, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödmaterialet ska också spridas till utbildningsnämnder, specialpedagogiska skolor och Statens institutionsstyrelses skolverksamheter.

Handledningen utgår från webbplatsen www.dagsattprataom.se och finns för gratis nedladdning. Broschyren Bra att veta om sexuella övergrepp finns på lätt svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. På webbsidan finns filmer för barn och föräldrar på lätt svenska, engelska, arabiska, somaliska och dari.

Allt material finns att beställa eller ladda ner under fliken Publikationer ovan

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser